Go to Top

EET pro malé živnostníky OD KDY tedy musím evidovat tržby?

Připravili jsme pro vás detailní přehled všech činností , které musí začít elektronicky evidovat svoje tržby přijímané v hotovosti nebo platební kartou ve třetí či čtvrté fázi EET. V tabulkách níže si nejdříve vyberte skupinu podnikatelských činností (NACE) a po rozkliknutí uvidíte všechny činnosti, které do této skupiny patří. U ne zcela jednoznačných oborů činností jsme pro přehlednost přidali detailnější komentáře tak, aby se tam našel například jak hodinový manžel, tak i kartářka.

Nevíte, pod kterými podnikatelskými činnostmi (NACE) jste vedeni? Nevadí. Stačí zadat váš e-mail a IČO a do mailu dostanete okamžitě nejen přehled všech vašich podnikatelských činností, ale k nim také data, od kdy musíte začít evidovat vaše tržby.

 
 

Odpověď dostanete obratem do zadaného e-mailu.

3. fáze EET od 1. ledna 2023

Přesunuto z 1. fáze EET: NACE 56. Stravování a pohostinství jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou). Což je zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku, rozlévané nápoje do kelímků atd.

1. Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

NACE Typ podnikání
1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
11 Pěstování plodin jiných než trvalých
111 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
112 Pěstování rýže
113 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
114 Pěstování cukrové třtiny
115 Pěstování tabáku
116 Pěstování přadných rostlin
119 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
12 Pěstování trvalých plodin
121 Pěstování vinných hroznů
122 Pěstování tropického a subtropického ovoce
123 Pěstování citrusových plodů
124 Pěstování jádrového a peckového ovoce
125 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
126 Pěstování olejnatých plodů
127 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
128 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
129 Pěstování ostatních trvalých plodin
13 Množení rostlin
14 Živočišná výroba
141 Chov mléčného skotu
142 Chov jiného skotu
143 Chov koní a jiných koňovitých
144 Chov velbloudů a velbloudovitých
145 Chov ovcí a koz
146 Chov prasat
147 Chov drůbeže
149 Chov ostatních zvířat
15 Smíšené hospodářství
16 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
161 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
162 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
163 Posklizňové činnosti
164 Zpracování osiva pro účely množení
17 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

49. – 53. Pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava, skladování a vedlejší činnosti v dopravě, poštovní a kurýrní činnosti

NACE Typ podnikání
49 Pozemní a potrubní doprava
491 Železniční osobní doprava meziměstská
492 Železniční nákladní doprava
493 Ostatní pozemní osobní doprava
4931 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
4932 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
494 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
4941 Silniční nákladní doprava
4942 Stěhovací služby
495 Potrubní doprava
50 Vodní doprava
501 Námořní a pobřežní osobní doprava
502 Námořní a pobřežní nákladní doprava
503 Vnitrozemská vodní osobní doprava
504 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
51 Letecká doprava
511 Letecká osobní doprava
512 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
5121 Letecká nákladní doprava
5122 Kosmická doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
521 Skladování
522 Vedlejší činnosti v dopravě
5221 Činnosti související s pozemní dopravou
5222 Činnosti související s vodní dopravou
5223 Činnosti související s leteckou dopravou
5224 Manipulace s nákladem
5229 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní činnosti
531 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
532 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
 

2. – 3. Lesnictví a těžba dřeva, rybolov a akvakultura

NACE Typ podnikání
2 Lesnictví a těžba dřeva
21 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
22 Těžba dřeva
23 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
24 Podpůrné činnosti pro lesnictví
3 Rybolov a akvakultura
31 Rybolov
311 Mořský rybolov
312 Sladkovodní rybolov
32 Akvakultura
321 Mořská akvakultura
322 Sladkovodní akvakultura

58. – 63. Vydavatelské činnosti, činnosti v oblasti filmu, videozáznamů a tel. programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti, tvorba programů, telekomunikační činnosti, informační tech., aj…

NACE Typ podnikání
58 Vydavatelské činnosti
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
5811 Vydávání knih
5812 Vydávání adresářů a jiných seznamů
5813 Vydávání novin
5814 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
5819 Ostatní vydavatelské činnosti
582 Vydávání softwaru
5821 Vydávání počítačových her
5829 Ostatní vydávání softwaru
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
591 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
5911 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
5912 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
5913 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
5914 Promítání filmů
592 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
601 Rozhlasové vysílání
602 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
61 Telekomunikační činnosti
611 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
612 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
613 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
5222 Ostatní telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6201 Programování
6202 Poradenství v oblasti informačních technologií
6203 Správa počítačového vybavení
6209 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
 

5. – 9. Těžba a úprava černého uhlí, těžba ropy a zemního plynu, těžba a úprava rud, ostatní těžba, činnosti a dobývání…

NACE Typ podnikání
5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
51 Těžba a úprava černého uhlí
52 Těžba a úprava hnědého uhlí
6 Těžba ropy a zemního plynu
61 Těžba ropy
62 Těžba zemního plynu
7 Těžba a úprava rud
71 Těžba a úprava železných rud
72 Těžba a úprava neželezných rud
721 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
729 Těžba a úprava ostatních neželezných rud
8 Ostatní těžba a dobývání
81 Dobývání kamene, písků a jílů
811 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
812 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
89 Těžba a dobývání j. n.
891 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
892 Těžba rašeliny
893 Těžba soli
899 Ostatní těžba a dobývání j. n.
9 Podpůrné činnosti při těžbě
91 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
99 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

64. – 68. Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení, ostatní finanční činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí

NACE Typ podnikání
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
641 Peněžní zprostředkování
6411 Centrální bankovnictví
6419 Ostatní peněžní zprostředkování
642 Činnosti holdingových společností
643 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
649 Ostatní finanční zprostředkování
6491 Finanční leasing
6492 Ostatní poskytování úvěrů
6499 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
651 Pojištění
6511 Životní pojištění
6512 Neživotní pojištění
652 Zajištění
653 Penzijní financování
66 Ostatní finanční činnosti
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
6611 Řízení a správa finančních trhů
6619 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
6621 Vyhodnocování rizik a škod
6622 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6629 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
663 Správa fondů
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
681 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
6831 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6832 Správa nemovitostí na základě smlouvy
 

10. Výroba potravinářských výrobků

NACE Typ podnikání
10 Výroba potravinářských výrobků
101 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
1011  
1012 Zpracování a konzervování drůbežího masa
1013 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
102 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
103 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
1031 Zpracování a konzervování brambor
1032 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
1039 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
104 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
1041 Výroba olejů a tuků
1042 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
105 Výroba mléčných výrobků
1051 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
1052 Výroba zmrzliny
106 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
1061 Výroba mlýnských výrobků
1062 Výroba škrobárenských výrobků
107 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
1071 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
1072 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
1073 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
108 Výroba ostatních potravinářských výrobků
1081 Výroba cukru
1082 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
1083 Zpracování čaje a kávy
1084 Výroba koření a aromatických výtažků
1085 Výroba hotových pokrmů
1086 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
1089 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
109 Výroba průmyslových krmiv
1091 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
1092 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

69. – 71. Právní a účetnické činnosti, činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení, architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

NACE Typ podnikání
69 Právní a účetnické činnosti
691 Právní činnosti
692 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
701 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
7021 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
7022 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7111 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
712 Technické zkoušky a analýzy
 

11. – 18. Výroba nápojů, tabákových výrobků, tisk a rozmnožovíání nahraných nosičů

NACE Typ podnikání
11 Výroba nápojů
110 Výroba nápojů
1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
1102 Výroba vína z vinných hroznů
1103 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
1104 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
1105 Výroba piva
1106 Výroba sladu
1107 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
12 Výroba tabákových výrobků
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
181 Tisk a činnosti související s tiskem
1811 Tisk novin
1812 Tisk ostatní, kromě novin
1813 Příprava tisku a digitálních dat
1814 Vázání a související činnosti
182 Rozmnožování nahraných nosičů

72. – 77. Výzkum a vývoj, ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, veterinární činnosti, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

NACE Typ podnikání
72 Výzkum a vývoj
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7211 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
722 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73 Reklama a průzkum trhu
731 Reklamní činnosti
7311 Činnosti reklamních agentur
7312 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
732 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
741 Specializované návrhářské činnosti
742 Fotografické činnosti
743 Překladatelské a tlumočnické činnosti
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
75 Veterinární činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
771 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
7711 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
7712 Pronájem a leasing nákladních automobilů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
7721 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
7722 Pronájem videokazet a disků
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
7731 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
7732 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
7733 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
7734 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
7735 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
7739 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
774 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
 

19. – 24. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a chemických přípravků, farmaceutických výrobků a přípravků, výroba a hutní zpracování, kovů; slévárenství

NACE Typ podnikání
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
191 Výroba koksárenských produktů
192 Výroba rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
2011 Výroba technických plynů
2012 Výroba barviv a pigmentů
2013 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
2014 Výroba jiných základních organických chemických látek
2015 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
2016 Výroba plastů v primárních formách
2017 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
202 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
203 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
205 Výroba ostatních chemických výrobků
2051 Výroba výbušnin
2052 Výroba klihů
2053 Výroba vonných silic
2059 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
206 Výroba chemických vláken
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
211 Výroba základních farmaceutických výrobků
212 Výroba farmaceutických přípravků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
241 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
242 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
243 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
2431 Tažení tyčí za studena
2432 Válcování ocelových úzkých pásů za studena
2433 Tváření ocelových profilů za studena
2434 Tažení ocelového drátu za studena
244 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
2441 Výroba a hutní zpracování drahých kovů
2442 Výroba a hutní zpracování hliníku
2443 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
2444 Výroba a hutní zpracování mědi
2445 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
2446 Zpracování jaderného paliva
245 Slévárenství
2451 Výroba odlitků z litiny
2452 Výroba odlitků z oceli
2453 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
2454 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů

78. – 82. Činnosti související se zaměstnáním, činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, bezpečnostní a pátrací činnosti, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

NACE Typ podnikání
78 Činnosti související se zaměstnáním
781 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
782 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
783 Ostatní poskytování lidských zdrojů
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
791 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
7911 Činnosti cestovních agentur
7912 Činnosti cestovních kanceláří
799 Ostatní rezervační a související činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
801 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
802 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
803 Pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
811 Kombinované pomocné činnosti
812 Úklidové činnosti
8121 Všeobecný úklid budov
8122 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
8129 Ostatní úklidové činnosti
813 Činnosti související s úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
821 Administrativní a kancelářské činnosti
8211 Univerzální administrativní činnosti
8219 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
822 Činnosti zprostředkovatelských středisek
823 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
8291 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
8292 Balicí činnosti
8299 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
 

26. – 28. Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, elektrických zařízení, strojů a zařízení j.n.,

NACE Typ podnikání
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
261 Výroba elektronických součástek a desek
2611 Výroba elektronických součástek
2612 Výroba osazených elektronických desek
262 Výroba počítačů a periferních zařízení
263 Výroba komunikačních zařízení
264 Výroba spotřební elektroniky
265 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
2651 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
2652 Výroba časoměrných přístrojů
266 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
267 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
268 Výroba magnetických a optických médií
27 Výroba elektrických zařízení
271 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
2711 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
2712 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
272 Výroba baterií a akumulátorů
273 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
2731 Výroba optických kabelů
2732 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
2733 Výroba elektroinstalačních zařízení
274 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
275 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
2751 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
2752 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
279 Výroba ostatních elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
2811 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
2812 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
2813 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
2814 Výroba ostatních potrubních armatur
2815 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
2821 Výroba pecí a hořáků pro topeniště
2822 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
2823 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
2824 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
2825 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
2829 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
283 Výroba zemědělských a lesnických strojů
284 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
2841 Výroba kovoobráběcích strojů
2849 Výroba ostatních obráběcích strojů
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
2891 Výroba strojů pro metalurgii
2892 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
2893 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
2894 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
2895 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
2896 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
2899 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

84. – 87. veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení, vzdělávání, zdravotní péče, pobytové služby sociální péče

NACE Typ podnikání
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
841 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
8411 Všeobecné činnosti veřejné správy
8412 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
8413 Regulace a podpora podnikatelského prostředí
842 Činnosti pro společnost jako celek
8421 Činnosti v oblasti zahraničních věcí
8422 Činnosti v oblasti obrany
8423 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
8424 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
8425 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
843 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
85 Vzdělávání
851 Předškolní vzdělávání
852 Primární vzdělávání
853 Sekundární vzdělávání
8531 Sekundární všeobecné vzdělávání
8532 Sekundární odborné vzdělávání
854 Postsekundární vzdělávání
8541 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
8542 Terciární vzdělávání
855 Ostatní vzdělávání
8551 Sportovní a rekreační vzdělávání
8552 Umělecké vzdělávání
8553 Činnosti autoškol a jiných škol řízení
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
856 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
86 Zdravotní péče
861 Ústavní zdravotní péče
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
8621 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
8622 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
8623 Zubní péče
869 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
87 Pobytové služby sociální péče
871 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
872 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
873 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
879 Ostatní pobytové služby sociální péče
 

29. – 38. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, ostatních dopravních prostředků a zařízení, elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu aj.

NACE Typ podnikání
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
291 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
292 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
293 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
2931 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
2932 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
301 Stavba lodí a člunů
3011 Stavba lodí a plavidel
3012 Stavba rekreačních a sportovních člunů
302 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
303 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
304 Výroba vojenských bojových vozidel
309 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
3091 Výroba motocyklů
3092 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
3099 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3511 Výroba elektřiny
3512 Přenos elektřiny
3513 Rozvod elektřiny
3514 Obchod s elektřinou
352 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
3521 Výroba plynu
3522 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
3523 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
353 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
381 Shromažďování a sběr odpadů
3811 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
382 Odstraňování odpadů
3821 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
3822 Odstraňování nebezpečných odpadů
383 Úprava odpadů k dalšímu využití
3831 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
3832 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

87. – 99. pobytové služby sociální péče, ambulantní nebo terénní sociální služby, tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti, činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení, činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti aj.

NACE Typ podnikání
87 Pobytové služby sociální péče
871 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
872 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
873 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
879 Ostatní pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
881 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
889 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
8891 Sociální služby poskytované dětem
8899 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
9001 Scénická umění
9002 Podpůrné činnosti pro scénická umění
9003 Umělecká tvorba
9004 Provozování kulturních zařízení
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
910 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
9101 Činnosti knihoven a archivů
9102 Činnosti muzeí
9103 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
9104 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
931 Sportovní činnosti
9311 Provozování sportovních zařízení
9312 Činnosti sportovních klubů
9313 Činnosti fitcenter
9319 Ostatní sportovní činnosti
932 Ostatní zábavní a rekreační činnosti
9321 Činnosti lunaparků a zábavních parků
9329 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
941 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
9411 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
9412 Činnosti profesních organizací
942 Činnosti odborových svazů
949 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
9491 Činnosti náboženských organizací
9492 Činnosti politických stran a organizací
9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
981 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
982 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
 

39. – 45. Sanace a jiné činnosti související s odpady,výstavba budov, inženýrské stavitelství, velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

NACE Typ podnikání
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
41 Výstavba budov
411 Developerská činnost
412 Výstavba bytových a nebytových budov
42 Inženýrské stavitelství
421 Výstavba silnic a železnic
4211 Výstavba silnic a dálnic
4212 Výstavba železnic a podzemních drah
4213 Výstavba mostů a tunelů
422 Výstavba inženýrských sítí
4221 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
4222 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
429 Výstavba ostatních staveb
4291 Výstavba vodních děl
4299 Výstavba ostatních staveb j. n.
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
452 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

4. fáze EET od 1. ledna 2023

 

13. Výroba textilií

NACE Typ podnikání
13 Výroba textilií
131 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
132 Tkaní textilií
133 Konečná úprava textilií
139 Výroba ostatních textilií
1391 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
1392 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
1393 Výroba koberců a kobercových předložek
1394 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
1395 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
1396 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
1399 Výroba ostatních textilií j. n.

25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

NACE Typ podnikání
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
251 Výroba konstrukčních kovových výrobků
2511 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
2512 Výroba kovových dveří a oken
252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
2521 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
2529 Výroba kovových nádrží a zásobníků
253 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
254 Výroba zbraní a střeliva
255 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
2562 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
2571 Výroba nožířských výrobků
2572 Výroba zámků a kování
2573 Výroba nástrojů a nářadí
259 Výroba ostatních kovodělných výrobků
2591 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
2592 Výroba drobných kovových obalů
2593 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
2594 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
2599 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
 

14. Výroba oděvů

NACE Typ podnikání
14 Výroba oděvů
141 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
1411 Výroba kožených oděvů
1412 Výroba pracovních oděvů
1413 Výroba ostatních svrchních oděvů
1414 Výroba osobního prádla
1419 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
142 Výroba kožešinových výrobků
143 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
1431 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
1439 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

31.Výroba nábytku

NACE Typ podnikání
31 Výroba nábytku
310 Výroba nábytku
3101 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
3102 Výroba kuchyňského nábytku
3103 Výroba matrací
3109 Výroba ostatního nábytku
 

15.Výroba usní a souvisejících výrobků

NACE Typ podnikání
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
151 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
1511 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
1512 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
152 Výroba obuvi

32. Ostatní zpracovatelský průmysl

NACE Typ podnikání
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
321 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
3211 Ražení mincí
3212 Výroba klenotů a příbuzných výrobků
3213 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
322 Výroba hudebních nástrojů
323 Výroba sportovních potřeb
324 Výroba her a hraček
325 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
329 Zpracovatelský průmysl j. n.
3291 Výroba košťat a kartáčnických výrobků
3299 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
 

16. Výroba nábytku

NACE Typ podnikání
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
161 Výroba pilařská a impregnace dřeva
162 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
1621 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
1622 Výroba sestavených parketových podlah
1623 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
1624 Výroba dřevěných obalů
1629 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

33. Opravy a instalace strojů a zařízení

NACE Typ podnikání
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
3311 Opravy kovodělných výrobků
3312 Opravy strojů
3313 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
3314 Opravy elektrických zařízení
3315 Opravy a údržba lodí a člunů
3316 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
3319 Opravy ostatních zařízení
332 Instalace průmyslových strojů a zařízení
 

17. Výroba papíru a výrobků z papírů

NACE Typ podnikání
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
171 Výroba buničiny, papíru a lepenky
1711 Výroba buničiny
1712 Výroba papíru a lepenky
172 Výroba výrobků z papíru a lepenky
1721 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
1722 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
1723 Výroba kancelářských potřeb z papíru
1724 Výroba tapet
1729 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

43. Specializované stavební činnosti

NACE Typ podnikání
43 Specializované stavební činnosti
431 Demolice a příprava staveniště
4311 Demolice
4312 Příprava staveniště
4313 Průzkumné vrtné práce
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
4321 Elektrické instalace
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4329 Ostatní stavební instalace
433 Kompletační a dokončovací práce
4331 Omítkářské práce
4332 Truhlářské práce
4333 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
4334 Sklenářské, malířské a natěračské práce
4339 Ostatní kompletační a dokončovací práce
439 Ostatní specializované stavební činnosti
4391 Pokrývačské práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
 

204. Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

NACE Typ podnikání
204 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
2041 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
2042 Výroba parfémů a toaletních přípravků

95. Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

NACE Typ podnikání
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
951 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
9511 Opravy počítačů a periferních zařízení
9512 Opravy komunikačních zařízení
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
9521 Opravy spotřební elektroniky
9522 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
9523 Opravy obuvi a kožených výrobků
9524 Opravy nábytku a bytového zařízení
9525 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
9529 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 

22.Výroba pryžových a plastových výrobků

NACE Typ podnikání
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
221 Výroba pryžových výrobků
2211 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
2219 Výroba ostatních pryžových výrobků
222 Výroba plastových výrobků
2221 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
2222 Výroba plastových obalů
2223 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
2229 Výroba ostatních plastových výrobků

96. Poskytování ostatních osobních služeb

NACE Typ podnikání
96 Poskytování ostatních osobních služeb
960 Poskytování ostatních osobních služeb
9601 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
9602 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
9603 Pohřební a související činnosti
9604 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
9609 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
 

23.Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

NACE Typ podnikání
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
231 Výroba skla a skleněných výrobků
2311 Výroba plochého skla
2312 Tvarování a zpracování plochého skla
2313 Výroba dutého skla
2314 Výroba skleněných vláken
2319 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
232 Výroba žáruvzdorných výrobků
233 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
2331 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
2332 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
234 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
2341 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
2342 Výroba keramických sanitárních výrobků
2343 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
2344 Výroba ostatních technických keramických výrobků
2349 Výroba ostatních keramických výrobků
235 Výroba cementu, vápna a sádry
2351 Výroba cementu
2352 Výroba vápna a sádry
236 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
2361 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
2362 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
2363 Výroba betonu připraveného k lití
2364 Výroba malt
2365 Výroba vláknitých cementů
2369 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
237 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
239 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
2391 Výroba brusiv
2399 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.