Go to Top

Na jaké kompenzace mají nárok OSVČ

Tak jako v jarních měsících během prvního nouzového stavu, tak i nyní vláda ČR poskytuje kompenzace pro OSVČ zasažené pandemií koronaviru a následnými krizovými opatřeními. Kompenzace jsou určeny především těm, jejichž podnikání bylo v důsledku vládních nařízení výrazně omezeno nebo dokonce zcela znemožněno. O většinu podpůrných programů lze požádat online pomocí elektronických formulářů a na některé z nich dosáhnou kromě OSVČ, také dohodáři (DPP, DPČ) nebo malá s. r. o. Níže přinášíme stručný přehled aktuálních kompenzací pro OSVČ.

Kompenzace pro OSVČ

 • tzv. Kompenzační bonus je určen pro podnikatele s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky (pohostinství, kultura, sport, a další). Mohou o něj požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, nebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.
 • Vyplácí se ve čtyřech bonusových obdobích:
  • od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 5. 1. 2021)
  • od 5. 11. do 21. 11. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 22. 1. 2021)
  • od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 15. 2. 2021)
  • od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 (žádost musíte podat nejpozději do 25. 2. 2021)
 • Nelze kombinovat s programy Covid – Kultura a Covid – Sport!
 • Podrobné informace najdete na webu Finanční správy ČR.
 • Elektronický formulář pro podání žádosti. 
 • Kompenzace pro dohodáře (DPP, DPČ): Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně.

Požádat lze pomocí elektronického formuláře.

Kompenzace pro hotely

 • Z programu COVID – ubytování II budou moci čerpat kompenzace hotely a další ubytovací zařízení. Dotace bude ve výši 100-330,- Kč (v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení) za každý den nuceného uzavření.
 • Bližší informace se připravují.

Kompenzace pro restaurace

 • Program COVID – gastro bude sloužit jako kompenzace pro restaurace na období od 14. října do 31. prosince.
 • Výše příspěvku bude 400 Kč na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den a bude se vztahovat např. také na manželku, která v podniku pracuje. 
 • Lze kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + Covid Nájemné II).
 • Bližší informace k čerpání programu se připravují.

Kompenzace nájemného

 • Výzva COVID – Nájemné II je sektorově zaměřena na provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny usnesením vlády č. 1103 ze dne 26. října 2020.
 • Jde o příspěvek na 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020 (3. čtvrtletí roku 2020) pro podnikatele, kteří museli vzhledem ke krizovým opatřením Vlády ČR dočasně uzavřít maloobchodní provozovny pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Žádost je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod.
 • Stát bude covidem zasaženým podnikatelům poskytovat kompenzace nájemného také za čtvrté čtvrtletí (bližší informace pro vás připravujeme)

Podmínky pro získání uvedených kompenzací se mohou ještě měnit, proto vždy sledujte oficiální stránky Ministerstva financí nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.

5/5 - (1 vote)