Go to Top

Snížení DPH podnikatelů díky EET

Již nějakou dobu se v poslanecké sněmovně snaží Ministerstvo financí prosadit svůj návrh novely zákona o evidenci tržeb a nyní to vypadá, že by se ze změn mohli zanedlouho těšit hlavně ti, kterých se bude týkat nástup 3. a 4. vlny EET. Tento návrh se týká především změny sazeb DPH ve vybraných sektorech a měl by pomoci podnikatelům při startu 3. a 4. vlny EET a s ním spojenými pořizovacími náklady.

Snížení DPH by bylo znát jak ve stravovacích službách, tak ve službách řemeslnýcha odborných, a to přeřazením určitých poskytnutí zboží a služeb do 10% sazby DPH. Největší změna připadá na podávání točeného piva. To by při podávání ze sudů s objemem nad 10L bylo přiřazeno z původní 21% do zmiňované 10% sazby DPH.

Kterých dalších služeb se přeřazení na 10% sazbu DPH týká:

  • stravovací služby a podávání nápojů 
  • kadeřnické a holičské služby
  • prodej řezaných květin a dekorativního listoví (pultový prodej, prodej s donáškou)
  • opravy a úpravy obuvi, kožených výrobků, oděvů, textilních výrobků, jízdních kol
  • služby mytí oken a služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
  • dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu
  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi
  • domácí péče o děti, nemocné, nebo staré a zdravotně postižené osoby

Jiný případ ale nastane u dodání potravin jako je například kebab s sebou, pizza s sebou, nebo párek v rohlíku s sebou. Prodej pizzy spadá v současnosti do 15% sazby DPH a nezáleží na tom, zda jde o stravovací službu, nebo prodej pizzy s sebou. Pokud nastane spuštění poslední vlny EET, bude mít pizza v pizzerii nižší sazbu a to 10% DPH a pizza s sebou stále 15% DPH.

Všechny zde zmíněné změny sazeb DPH jsou optimistickou vizí toho, že se podnikatelům zmenší daňová zátěž a celkové náklady spojené s elektronickou evidencí tržeb.

5/5 - (6 votes)