Go to Top

Ústavní soud vyřkl svůj verdikt: Elektronická evidence tržeb nekončí.

Ústavní soud (ÚS) v polovině prosince 2017 zrušil svým rozhodnutím část zákona o Elektronické evidenci tržeb (EET).

Jako celek však zákon obstál, jelikož podle vyjádření soudu je EET legitimní a efektivní nástroj pro výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí, což vítá především Ministerstvo financí, které k rozhodnutí ÚS vydalo oficiální stanovisko.

Přinášíme vám přehled hlavních změn

  • Platby kartou již nebude nutné evidovat. Podle soudu je to zbytečné, protože o těchto tržbách existuje elektronický záznam, takže se dají v případě kontroly dohledat. Jedná se nejen o bezhotovostní platby v kamenných provozovnách, ale také o platby kartou na e-shopech. Povinnost evidence pro platby kartou bude ukončena 28. 2. 2018. Podnikatelé však budou moci platby kartou dobrovolně hlásit dál.
  • DIČ, tedy daňové identifikační číslo již nebude povinnou součástí účtenky. U fyzických osob se totiž jedná o rodné číslo poplatníka, což soud považuje za výrazný zásah do soukromí podnikatelů. Nejedná se o zákaz, ale doporučení. Od 28. 2. 2018 je tedy na zvážení každého podnikatele, zda DIČ na účtence uvede či nikoliv.
  • Nástup 3. a 4. vlny se prozatím odkládá na neurčitý termín. Vláda má za úkol znovu pečlivě zvážit všechny dopady, které bude mít systém na podnikatele a malé živnostníky. Finanční správa chce pro to v nejbližší době vydat novelu zákona o EET.
  • Od 31. 12. 2018 již vláda nebude mít pravomoc udělovat výjimky z evidence tržeb. Ústavní soud totiž zrušil ustanovení, která vládu zmocňují nařídit evidenci některých tržeb ve zjednoduššeném režimu nebo některé vyloučit úplně. Nedávno udělenou výjimku pro těžce zrakově postižené podnikatele a prodejce kaprů soud nechal v platnosti do konce příštího roku.

A co se naopak nemění?

  • Zákon dál platí a ti, kdo dosud měli povinnost tržby elektronicky evidovat, v tom musí pokračovat. EET běžící v pohostinství, ubytovacích zařízeních a v kamenných obchodech Ústavní soud nezpochybnil.
  • Nadále platí účtenková loterie se stávajícími pravidly i výhrami, ale ministerstvo bude muset vymyslet, čím nahradí DIČ na účtenkách.

Zdroj: www.dotykacka.cz 

Rate this post